Hem

Produkter

Aktuellt

Om VetaMera

FAQ

Om VetaMera


VetaMera är ett litet företag med nära kontakt med sina kunder. Verksamheten består av;
Rådgivning och försäljning till mätningar inom energiområdet, el, värme, gas och fastigheter.
Konsultinsatser i samband med el- och fjärrvärme verksamheter.

Jag har en bakgrund som marknadschef i både elbolag som i fjärrvärmebolag. Några områden som jag intresserar mig för är taxefrågor (el och värme), marknadsplanering, varumärkesutveckling, säljstöd och försäljning. Det är även intressant att medverka i utbildningssammanhang för t ex kundtjänstpersonal, säljare och marknadspersonal. Andra uppdrag kan jag ta för fastighetsägare i samband med anslutningar till fjärrvärme eller analys av taxor och förbrukningar.

Inom det mättekniska området säljer jag främst instrument från en amerikansk tillverkare, Dent Instruments. Personliga säljinsatser gör vi huvudsakligen i Mälardalen och i Storstockholm.
Normalt har vi produkter i lager för omgående leverans. Om så inte är fallet tar vi hem produkter omgående. Det brukar ta från 3- 6 dagar.
Ibland kan vi även ställa upp och utföra mätningar på plats hos kund. Vi kan även medverka i analyser av utförda mätningar.

Kontakta oss så får vi se hur ett samarbete skulle kunna se ut. Och glöm inte:

Att mäta är att veta - Veta Mera!

Staffan Lagergren