Hem

Produkter

Data Pro

SmartLogger

Elite Pro

FAQ

FAQ - frågor och svar om...

Elite Pro och Data Pro

Smartlogger

Software/Kommunikation

 

 

Vilken är skillnaden mellan Elite pro och Data pro?


Elite pro är ett instrument som mäter ellaster på flera faser och med spänningar upp till 600 V.
Data pro är en fyrkanalig logger som är gjord för att mäta Data som levereras från yttre sensorer som ger en utsignal av 4-20 mA, 0-10 VDC, elektriska strömmar, temperatursignaler eller pulser.

Hur vet jag om min logger har tillräckligt minnesutrymme för min mätning? Det bästa sättet att beräkna minnesutrymmet är på den första sidan av SetUp tabellen. Om du skapar din SetUp-tabell så kan du direkt se minnesbehovet i ditt fönster. Du kan sedan ändra tabellen och se hur ändringen påverkar minnesbehovet.

Hur länge räcker batteriet och kan man byta ut det? Livslängden för Elite pro och Data pro är normalt 3 år. Standardinstrumentet använder ett Litium C batteri och instrumenten med modem använder två stycken Litium C batterier. Batterierna sitter i hållare och kan lätt bytas ut. Obs! Använd nätanslutning och den medföljande transformatorn när det är möjligt. På det sättet förlängs batteriets livslängd.

Jag skulle vilja använda mina egna strömtänger. Vilken spänning på utsignalen är kompatibel med de strömtänger som Dent Instruments kan tillhandahålla? Elite pros kan hantera maximalt 500mV i sina ingångar för strömtängerna, gäller såväl AC som DC. Alla strömtänger som Dent Instruments säljer är shuntade för att lämna 0- 333 mV AC.

Vilka olika typer av strömtänger kan användas? Vi säljer tre modeller Split core, Clamp On och Flexible. Kontakta VetaMera för ytterligare detaljinformation.

Vad innebär integrations- (eller mätintervall)? Det är de intervall som loggern kommer att registrera ett mätvärde. Du kan använda 3, 15 eller 30 sekunder; 1, 2, 5, 10, 15 eller 30 minuter; 1, 12, eller 24 timmar. Alla värden får en tidsstämpling som använder en av ovanstående perioder.

Vilken minneskapacitet har Elite pro och Data pro? Standardminnet rymmer 128 k (25 000 mätvärden) och det utökade minnet rymmer 512 k (100 000 mätvärden). Minneskapaciteten är en funktion av integrationstiden som valts.

Kan jag uppgradera loggerns minne vid ett senare tillfälle? Ja, i form av en uppgradering hos tillverkaren. Alla uppgraderingar inkluderar nya EPROM, nya batterier, elektrisk systemcheck och ny programvara.

Om jag vill använda min utrustning på en avlägsen plats, hur kan jag kommunicera utan att behöva ta mig till platsen? Elite pro och Data pro kan beställas med ett inbyggt modem eller möjligheter att kopplas till ett nätverk, även trådlöst.

Kan jag starta en loggning med en registrerad händelse? Nej, men man kan instruera instrumentet att starta sitt arbete vid ett förutbestämt datum och klockslag.

Hur kopplar jag ihop min Elite pro eller min Data pro med USB porten på datorn? Här finns som tillbehör en USB/Serieport adapter, som du kan köpa av VetaMera.

upp

Smartlogger


Hur många mätningar kan ett Smartlogger instrument lagra? Minnet i Smartloggers kan lagra ca 8 000 värden (=klockslag).

Kan min MAG logger känna av en last om jag placerar den på den inkommande ledaren? MAG loggern kan faktiskt användas utan att instrumentet placeras på eller nära den utrustning som du vill mäta. Ibland kan man behöva experimentera lite med orienteringen av loggern för att den ska känna av lasten och visa detta på displayen. MAG logger känner magnetfält som är större än 40 milligauss.
Om ledarna L1 och L2 ligger nära varandra kan dom ”ta ut” varandra och loggern känner inte av magnetfältet.

När jag använder en MAG logger för att mäta en last, kan jag då få en beräkning av energin i kWh? Ja, genom att i programmet Smartware lägga en effekt, kW, och sedan läsa av resultatet i Summeringstabellen.

Hur länge räcker batteriet som finns i Smartloggers? En typisk livslängd för batteriet är 4-5 år. Batteriet kan bytas. Kontakta återförsäljaren för utbyte.

Finns det någon typ av Smartlogger som kan mäta drifttiden för en elektrisk utrustning som mats via en kabel? Ja då är en CTlogger lämplig. Där placerar man loggern på ledaren som strömförsörjer utrustningen.

Upp

 

Software/Kommunikation

Hur sätter jag en skala på de grafer som passar mitt syfte i programvaran? Man dubbelklickar på X- eller Y-axeln och då öppnas ett nytt fönster där man kan anpassa axlarnas skalor.

Hur kan man zooma in på grafen när man arbetar med ELOG programvaran? Man placerar muspekaren nära det område som man är intresserad av. Håller sedan ner Ctrl-knappen och den vänstra musknappen samtidigt. Sedan drar man muspekaren och gör en rektangel som täcker det område som är intressant. Därefter släpper man knapparna varvid en ny graf ritas för det markerade området.

Behöver jag någon programvara för att kunna nyttja de olika instrumenten? Ja programvara behövs för att kunna ”instruera” och starta Elite pro, Data pro och Smartloggers. Dessutom behöver man programvaran för att för att tömma instrumenten och analysera de insamlade värdena. Alla fyra modeller av Smartlogger (Ljus, MAG, CT och Contact) använder samma programvara.

Kan man föra över insamlade mätvärden till andra kalkylprogram? Ja, man kan lätt exportera Data till Excel till exempel.

När jag mäter en ellast som kräver mera än en kanal (t ex 3-fas ellast) hur får jag då reda på den totala ellasten? När man mäter flera än en kanal måste varje kanal värden summeras för att man ska få den totala lasten. Det gör man genom att använda de beräknade kanalerna nr 5 och 6.

Upp

 

 

Hem

Data Pro

SmartLogger

Elite Pro

Tillbehör